Kommunikasjon på YouTube

YouTube er en kanal som er svært mye brukt av yngre målgrupper, og en YouTube-kanal for din bedrift/organisasjon gir deg et strategisk nærvær på denne viktige plattformen. I dette kurset/foredraget får du en oversikt over hvordan plattformen fungerer og (i kursformatet) hands-on veiledning i bruk av kanalen.

Foredraget dekker blant annet:

  • Hva kan du oppnå på YouTube?
  • Hvordan bruke kanalen effektivt?
  • Eksempler til inspirasjon.

Motivasjonsforedrag 45 minutter fysisk eller over Zoom/Teams kr 4500 (inntil 100 deltagere)

Vil du lære å arbeide mer hands-on med kanalen, anbefaler vi i stedet et halv- eller heldagskurs for din bedrift. Heldagskurset dekker blant annet:

  • Hvordan bruke YouTube-kanalen effektivt?
  • Gjennomgang av menypunkter og oppsett
  • Gjennomgang av kanalfunksjonalitet
  • Opplæring i YouTube Studio
  • Slik sikrer du at dine videoer blir funnet (YouTube SEO)
  • Bestepraksis og eksempler
  • Tips og triks, skikk og bruk

Halvdagskurs av inntil 3 timers varighet inkl pauser kr 9500 (inntil 100 deltagere) – her rekker vi å dekke 3-4 av punktene over. Du velger hvilke.

Heldagskurs inntil 7 timers varighet inkl pauser kr 14 500 (inntil 100 deltagere) – her rekker vi å dekke alle punktene over, pluss at vi kan ta en gjennomgang av bedriftens egen kanal – eventuelt en tllsvarende kanal (om du ikke allerede har en).

Ved fysiske kurs må myndighetenes korona-retningslinjer overholdes.

Ved fysiske kurs kommer kostnader til reise og eventuell nødvendig overnatting i tillegg.