Jeg kan tilpasse flere vinklinger til dette temaet, men den mest populære nå er denne:

Ikke bli det svakeste leddet i bedriftens sikkerhetskjede

I våre dager skjer informasjonsutveksling og diskusjon svært mye på nett, og netizens (de «innfødte» nettbrukerne, som er under 30 år) bygger sine nettverk og relasjoner der. I dette foredraget lærer du mer om hvordan denne kulturen fungerer, og hva som driver påvirkning der.

Foredraget dekker blant annet:

  • Hva er de viktigste digitale arenaene?
  • Hvordan påvirkes og uttrykkes meninger her?
  • Hvordan kan man delta i denne diskusjonen på en god måte?

Motivasjonsforedrag 45 minutter fysisk eller over Zoom/Teams kr 4500 (inntil 100 deltagere)

Halvdagskurs med spørsmål og svar (3 timer inkl pauser) kr 9500 (inntil 100 deltagere)

Ved fysiske foredrag må myndighetenes korona-retningslinjer overholdes.

Ved fysiske foredrag kommer kostnader til reise og eventuell nødvendig overnatting i tillegg.